Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady naboru

Zgodnie z § 18 pkt. 5 do 12 Statutu Publicznego Przedszkola nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem” rekrutacja dzieci odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór odbywa się według następujących zasad:

 • 5.1. Od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku szkolnego przedszkole wydaje i przyjmuje od rodziców lub opiekunów karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 • 5.2. Od 1 do 15 maja komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji do przedszkola na najbliższy rok szkolny.
 • 5.3. od 16 do 30 maja Dyrektor lub osoba upoważniona udziela informacji osobom
  zainteresowanych czy dziecko jest zakwalifikowane do przedszkola na następny rok szkolny.
 • 6. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.
 • 7. W przypadku większej ilości dzieci niż miejsc kwalifikacji dzieci do przedszkola dokonuje komisja kwalifikacyjna.
 • 8. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor.
 • 9. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
 • 9.1. dyrektor przedszkola jako przewodniczący;
 • 9.2. przedstawiciel rady pedagogicznej;
 • 9.3. przedstawiciel rady rodziców.
 • 10. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
 • 10.1. Dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.
 • 10.2. Dzieci w wieku 5 lat mające obowiązek do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • 10.3. Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących.
 • 10.4. Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 • 10.5. Dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
 • 10.6. Dzieci rodziców pracujących.
 • 10.7. Dzieci z rejonu, zamieszkałe najbliżej przedszkola.
 • Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane. Akta komisji łącznie z kartami zgłoszeń przechowywane są w kancelarii przedszkola. Protokół powinien zawierać skład i listę obecności członków komisji oraz wykaz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
  Dzieci zakwalifikowane do przedszkola uważa się za przyjęte po podpisaniu umowy między przedszkolem reprezentowanym przez Dyrektora a Rodzicami/Prawnymi Opiekunami dziecka”
 • 12.1. Umowy, o których mowa w ust.12 podpisywane są w okresie od 1 do 15 czerwca;
 • 12.2. Nie zgłoszenie się rodziców/prawnych opiekunów w terminie określonym w ust.12.1 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Publiczne nr 4 "Pod Zielonym Ludkiem" w Radomsku
odpowiada: Iwona Płyk
data: 07-05-2015
wytworzył: Iwona Płyk
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-11-2010 - Edycja treści
 • 07-05-2015 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 620