Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Przedmiot działalności i kompetencje

PRZEDMIOT I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku – ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 109, poz. 1161) ze zm…wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz.458) z póź. zm… przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Na podstawie art.6 powołanej wyżej ustawy Publiczne Przedszkole nr 4 „Pod Zielonym Ludkiem”

Jest przedszkolem publicznym gdyż:

  • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
  • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  • pełni funkcję wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą;

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Publiczne nr 4 "Pod Zielonym Ludkiem" w Radomsku
odpowiada: Iwona Płyk
data: 07-05-2015
wytworzył: Iwona Płyk
data: 07-05-2015
data: 07-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 07-05-2015 - Utworzenie treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 520